ျမန္မာျပည္သူေတြ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ႀကီး၏“လမ္းၫႊန္ခ်က္”

ျမန္မာျပည္သူေတြ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ႀကီး၏“လမ္းၫႊန္ခ်က္”

ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြလုပ္ၾကဖို႔ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕မိန္႔ၾကားခ်က္။

သူ႕ဘာသာသူ ယၾတာဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း အမိန္႔ျပန္တမ္းဘယ္ေလာက္ျပင္းျပင္း စၾကာဝေတးမင္းေတာင္ အမိန္႔ေပးလို႔မရတဲ့ နတ္မင္းႀကီးႏွစ္ပါး႐ွိပါတယ္။

အဲ့နတ္မင္းႀကီးႏွစ္ပါးက ေလာကပါလနတ္မင္းႀကီးနဲ႔ သာသနာေစာင့္နတ္မင္းႀကီးပါ။

မည္သူမဆို ဒါနသီလဘာဝနာ တစ္ခုခုျပဳၿပီးေနာက္ “ေလာကပါလနတ္မင္းႀကီးႏွင့္ သာသနာေစာင့္နတ္မင္းႀကီး ေဘးရန္ကင္းပါေစ၊

ကိုယ္ဆင္းရဲကင္းပါေစ၊ စိတ္ဆင္းရဲကင္းပါေစ၊ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ မိမိတို႔ခႏၶာတာဝန္ကို လြယ္ကူစြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါေစ” လို႔သုံးေခါက္႐ြတ္ၿပီးအထူးေမတၱာပို႔ပါ။

ၿပီးရင္မိမိဘဝမွာ အထူးျပဳခဲ့ဖူးေသာကုသိုလ္ (ဥပမာ…႐ွင္ျပဳအလႉ၊ ပုဇင္းတက္ခဲ့ျခင္း၊ ေက်ာင္းအလႉ၊ ေရတြင္းေရကန္၊ တံတားအလႉ၊ ေ႐ႊသက္န္းအလႉ၊

ကမၼဌာန္းဝိပသနာ တရားအားထုတ္ခဲ့မႈ၊ မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ရ႐ွိခဲ့မႈ) စသည့္ကုသိုလ္ေတြကို ျပန္ေအာက့္ေမ့ၿပီးေတာ့ ထိုကုသိုလ္မ်ားႏွင့္တကြ မိမိတစ္သက္တာ ျပဳခဲ့ေသာကုသိုလ္မ်ားအား

ေလာကပါလနတ္မင္းႀကီးႏွင့္ သာသနာေစာင့္နတ္မင္းႀကီး၊ ေလာကပါလအေစာင့္အေ႐ွာက္မ်ားလုံးကို အမွ်ေဝပါသည္၊ သာဓုေခၚပါဆိုၿပီး ေသခ်ာအမွ်ေပးေဝပါ။

မတရားသတ္ျဖတ္ခံ အၾကမ္းဖက္ခံေနရတဲ့ ျပည္သူမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးႏိုင္ဖို႔ ကိုယ္ျပဳထားတဲ့ကုသိုလ္ေတြနဲ႔ သစၥာဆိုၾကပါ။

Credit

Unicode Version

ျမန္မာျပည္သူေတြ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ႀကီး၏“လမ္းၫႊန္ခ်က္”

ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြလုပ္ၾကဖို႔ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕မိန္႔ၾကားခ်က္။

သူ႔ဘာသာသူ ယၾတာဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း အမိန္႔ျပန္တမ္းဘယ္ေလာက္ျပင္းျပင္း စၾကာဝေတးမင္းေတာင္ အမိန္႔ေပးလို႔မရတဲ့ နတ္မင္းႀကီးႏွစ္ပါးရွိပါတယ္။

အဲ့နတ္မင္းႀကီးႏွစ္ပါးက ေလာကပါလနတ္မင္းႀကီးနဲ႔ သာသနာေစာင့္နတ္မင္းႀကီးပါ။

မည္သူမဆို ဒါနသီလဘာဝနာ တစ္ခုခုျပဳၿပီးေနာက္ “ေလာကပါလနတ္မင္းႀကီးႏွင့္ သာသနာေစာင့္နတ္မင္းႀကီး ေဘးရန္ကင္းပါေစ၊

ကိုယ္ဆင္းရဲကင္းပါေစ၊ စိတ္ဆင္းရဲကင္းပါေစ၊ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ မိမိတို႔ခႏၶာတာဝန္ကို လြယ္ကူစြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါေစ” လို႔သုံးေခါက္႐ြတ္ၿပီးအထူးေမတၱာပို႔ပါ။

ၿပီးရင္မိမိဘဝမွာ အထူးျပဳခဲ့ဖူးေသာကုသိုလ္ (ဥပမာ…ရွင္ျပဳအလႉ၊ ပုဇင္းတက္ခဲ့ျခင္း၊ ေက်ာင္းအလႉ၊ ေရတြင္းေရကန္၊ တံတားအလႉ၊ ေ႐ႊသက္န္းအလႉ၊

ကမၼဌာန္းဝိပသနာ တရားအားထုတ္ခဲ့မႈ၊ မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ရရွိခဲ့မႈ) စသည့္ကုသိုလ္ေတြကို ျပန္ေအာက့္ေမ့ၿပီးေတာ့ ထိုကုသိုလ္မ်ားႏွင့္တကြ မိမိတစ္သက္တာ ျပဳခဲ့ေသာကုသိုလ္မ်ားအား

ေလာကပါလနတ္မင္းႀကီးႏွင့္ သာသနာေစာင့္နတ္မင္းႀကီး၊ ေလာကပါလအေစာင့္အေရွာက္မ်ားလုံးကို အမွ်ေဝပါသည္၊ သာဓုေခၚပါဆိုၿပီး ေသခ်ာအမွ်ေပးေဝပါ။

မတရားသတ္ျဖတ္ခံ အၾကမ္းဖက္ခံေနရတဲ့ ျပည္သူမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ဖို႔ ကိုယ္ျပဳထားတဲ့ကုသိုလ္ေတြနဲ႔ သစၥာဆိုၾကပါ။

Credit

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*