လက္ဖဝါးမွာ M အကၡရာရွိ သူေတြဟာ တမူထူးျခားေနသူေတြျဖစ္တယ္…ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ဖတ္ၾကည့္ေနာ္

လက္ဖဝါးမွာ M အကၡရာရွိ သူေတြဟာ တမူထူးျခားေနသူေတြျဖစ္တယ္…ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ဖတ္ၾကည့္ေနာ္

လက္ဖဝါးရွိ လကၡဏာေကာက္ေၾကာင္းေလးေတြက မိမိဝိေသသ လကၡဏာ နဲ႔ ကံၾကမၼာကို ေဖာ္ညြန္းေန တာလို႔ ဆိုၾကပါတယ္ ဒါေပမယ့္ လက္ဖဝါးမွာ M ပုံသ႑ာန္ အကၡရာစ လုံးရွိသူေတြဟာ တမူ ထူးျခား

သူလို႔ ဆိုပါတယ္ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ထူးထူးျခားျခား အထုံ ပါရမီ ပါသူ၊ ဝမ္းတြင္း အသိရွိသူ၊ ေနာက္ၿပီး ထူးကဲတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ေတြ လို႔လည္း ဆိုၾကပါတယ္

မိမိခ်စ္ရသူ တစ္ေယာက္က လက္ဖဝါးမွာ M အကၡရာ ရွိပါက အခ်က္ တစ္ခ်က္ကို သိထားရပါ မယ္ေနာက္ေျပာင္ျခင္း၊ လိမ္ညာ မုသားေျပာဆိုျခင္းနဲ႔ ကလိမ္က်ျခင္းေတြ လုံးဝ မလုပ္မိ ဖို႔ပါပဲ

လုပ္မိသြား ရင္ေတာ့ သင့္ကို လိမ္ညာေျပာ တတ္သူလို႔ သူ အျမဲ သတ္မွတ္ေန ပါလိမ့္မယ္ လက္ဖဝါးမွာ M အကၡရာ စလုံးရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ဝမ္းတြင္းအသိ ပိုျပင္း ထန္ၾက ပါတယ္

လင္မယား ႏွစ္ေယာက္လုံး မွာရွိပါက အမ်ိဳးသမီးမွာ ပိုမို အားေကာင္းေန ပါေသးတယ္ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ဘဝမွာ သူတို႔လုပ္ လိုတဲ့ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အစြမ္း အစကို ပိုင္ဆိုင္ ထားၾက ပါတယ္

ဒါ့ေၾကာင့္ ဘဝမွာ အခြင့္အလမ္းကို လက္ မလႊတ္တမ္း အသုံးခ်ဖို႔ လိုအပ္ ပါတယ္ ေရွးရိုးရာ ဓေလ့ထုံး တမ္းစဥ္ လာအရ ပေရာ ဖက္အားလုံး လက္ဖဝါးမွာ ဒီလကၡဏာ ရွိၾကၿပီး

သင္က လက္ဖဝါးမွာ M ပုံသ႑ာန္ ပိုင္ဆိုင္ထားသူ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ထဲက တစ္ဦးျဖစ္ ပါက သင္ဟာ တမူထူးျခားေသာ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိမွတ္ ရပါမယ္

Credit

Unicode

လက္ဖဝါးမွာ M အကၡရာရွိ သူေတြဟာ တမူထူးျခားေနသူေတြျဖစ္တယ္…ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ဖတ္ၾကည့္ေနာ္

လက္ဖဝါးရွိ လကၡဏာေကာက္ေၾကာင္းေလးေတြက မိမိဝိေသသ လကၡဏာ နဲ႔ ကံၾကမၼာကို ေဖာ္ၫြန္းေန တာလို႔ ဆိုၾကပါတယ္ ဒါေပမယ့္ လက္ဖဝါးမွာ M ပုံသ႑ာန္ အကၡရာစ လုံးရွိသူေတြဟာ တမူ ထူးျခား

သူလို႔ ဆိုပါတယ္ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ထူးထူးျခားျခား အထုံ ပါရမီ ပါသူ၊ ဝမ္းတြင္း အသိရွိသူ၊ ေနာက္ၿပီး ထူးကဲတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ေတြ လို႔လည္း ဆိုၾကပါတယ္

မိမိခ်စ္ရသူ တစ္ေယာက္က လက္ဖဝါးမွာ M အကၡရာ ရွိပါက အခ်က္ တစ္ခ်က္ကို သိထားရပါ မယ္ေနာက္ေျပာင္ျခင္း၊ လိမ္ညာ မုသားေျပာဆိုျခင္းနဲ႔ ကလိမ္က်ျခင္းေတြ လုံးဝ မလုပ္မိ ဖို႔ပါပဲ

လုပ္မိသြား ရင္ေတာ့ သင့္ကို လိမ္ညာေျပာ တတ္သူလို႔ သူ အၿမဲ သတ္မွတ္ေန ပါလိမ့္မယ္ လက္ဖဝါးမွာ M အကၡရာ စလုံးရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ဝမ္းတြင္းအသိ ပိုျပင္း ထန္ၾက ပါတယ္

လင္မယား ႏွစ္ေယာက္လုံး မွာရွိပါက အမ်ိဳးသမီးမွာ ပိုမို အားေကာင္းေန ပါေသးတယ္ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ဘဝမွာ သူတို႔လုပ္ လိုတဲ့ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ အစြမ္း အစကို ပိုင္ဆိုင္ ထားၾက ပါတယ္

ဒါ့ေၾကာင့္ ဘဝမွာ အခြင့္အလမ္းကို လက္ မလႊတ္တမ္း အသုံးခ်ဖို႔ လိုအပ္ ပါတယ္ ေရွး႐ိုးရာ ဓေလ့ထုံး တမ္းစဥ္ လာအရ ပေရာ ဖက္အားလုံး လက္ဖဝါးမွာ ဒီလကၡဏာ ရွိၾကၿပီး

သင္က လက္ဖဝါးမွာ M ပုံသ႑ာန္ ပိုင္ဆိုင္ထားသူ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ထဲက တစ္ဦးျဖစ္ ပါက သင္ဟာ တမူထူးျခားေသာ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိမွတ္ ရပါမယ္

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*