ဘုရား အဆူဆူဖူးၿပီးတာေတာင္ ခါးၿမဲခါးေနတဲ့..”ၾကက္ဟင္းခါးသီး”

ဘုရား အဆူဆူဖူးၿပီးတာေတာင္ ခါးၿမဲခါးေနတဲ့..”ၾကက္ဟင္းခါးသီး”

အိႏၵိယႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ငယ္ေလး တစ္ၿမိဳ႕မွာ ဘာသာေရးဂိုဏ္းဆရာ ဂု႐ုႀကီး တစ္ေယာက္ ရွိပါတယ္။ သူ႔မွာ တပည့္မ်ားစြာ လည္းရွိပါ တယ္မၾကာခဏ ဆရာႀကီးကို လာေတြ႕ၿပီးတရားေဆြးေႏြးၾက ပါတယ္ ။

တစ္ေန႔ မွာေတာ့ တပည့္တခ်ိဳ႕လာေတြ႕ၿပီး သူတို႔ ဘုရားဖူးသြားမည့္ အေၾကာင္းလာေျပာၾက ပါတယ္။ ဂု႐ုႀကီးက သူတို႔ကို ၿပဳံးၿပဳံးႀကီးၾကည့္ၿပီးေမး လိုက္ပါ တယ္။

“ဘာျဖစ္လို႔ ဘုရားဖူးသြားခ်င္ၾကတာလဲ”…?

“ဘုရားေပၚ ယုံၾကည္မႈေတြ ပိုတိုးလာေအာင္လို႔ပါ”

“ဒါဆို ငါ့အတြက္ တစ္ခုေလာက္ လုပ္ေပးလို႔ရမလား”

“ရပါတယ္ ဆရာႀကီး”

“ေဟာ့ဒီ ၾကက္ဟင္းခါးသီးတစ္လုံး ကိုမင္းတို႔နဲ႔ အတူ ယူသြားေပးပါ”

“ဘယ္ဘုရားဖူးဖူး အဲ့ဒီ ၾကက္ဟင္းခါးသီး ပါပါေစမင္းတို႔ ျပန္လာ တဲ့အခါ ငါ့ဆီကိုျပန္ယူလာေပး ပါလို႔ေျပာၿပီး…အနားမွာ ရွိတဲ့ၾကက္ဟင္းခါးသီး တစ္လုံးကိုတပည့္ေတြေပးလိုက္ပါတယ္”

ဒီလိုနဲ႔ တပည့္ေတြလည္း ဆရာႀကီးမွာ တဲ့အတိုင္း ၾကက္ဟင္းခါးသီးနဲ႔အတူဘုရားအဆူဆူဖူး ပါသတဲ့။ျပန္ေရာက္ေတာ့ ဆရာႀကီးဆီ သြားၿပီးဘုရားဖူးလာတဲ့ ၾကက္ဟင္းခါးသီးကိုျပန္ေပး လိုက္ပါတယ္။

“အေတာ္ပဲ မင္းတို႔ေရာက္တုန္း အဲ့ဒီ ၾကက္ဟင္းခါးသီးနဲ႔ ငါ့ကို ဟင္းတစ္ခြက္ခ်က္ေကြၽးၾကပါလား” လို႔ ဆရာႀကီးက ခိုင္းလိုက္ပါတယ္ တပည့္ေတြ ကလည္း ဆရာႀကီးခိုင္းတဲ့အတိုင္း ခ်က္ေကြၽးၾကပါတယ္။

ဂု႐ုဆရာႀကီးက ၾကက္ဟင္းခါးသီးဟင္း ကိုတစ္ဇြန္းေလာက္ ခပ္စားၿပီးတဲ့အခါ”အံ့ၾသဖို႔ေကာင္းလိုက္တာ”လို႔ေျပာလိုက္ ပါသတဲ့။ တပည့္ေတြ ကလည္း စိုးထိတ္သြားၿပီး”ဘာမ်ားျဖစ္လို႔ပါလဲ ဆရာႀကီး” လို႔ျပန္ေမးလိုက္ ပါတယ္။

“ဒီၾကက္ဟင္းခါးသီးက ဘုရားအဆူဆူ ဖူးၿပီးတာေတာင္ ခါးေနတုန္းပဲကိုး”

“ဒါကေတာ့ ၾကက္ဟင္းခါးသီးရဲ႕ပင္ကိုယ္သဘာဝပဲကိုး ဆရာႀကီး”

“ေအး…ငါေျပာခ်င္တာ..အဲ့ဒါပဲ”

“ၾကက္ဟင္းခါးသီးဟာ ဘုရားအဆူဆူဖူး ခဲ့ေပမဲ့လည္း သူရဲ႕ပင္ကိုယ္ အခါးသဘာဝကိုမေျပာင္းႏိုင္ေတာ့ ခါးၿမဲခါးဆဲပဲ မဟုတ္လား…”

“အိမ္း…ဒီလိုပဲ…မင္းတို႔ရဲ႕ ပင္ကိုယ္ အက်င့္စ႐ိုက္ကို မေျပာင္းလဲဘဲ ဘယ္ဘုရားသြားဖူးဖူး ဘာမွ ထူးျခားလာမွမဟုတ္ဘူး”

“မင္းတို႔ရဲ႕ ပင္ကိုယ္ သဘာဝထဲမွာ ရွိေနတဲ့မေကာင္းတဲ့ အက်င့္စ႐ိုက္ေတြ ေလာဘေဒါသ မာန္မာနေတြ လႊမ္းမိုးေနတဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထားေတြ” “သူတစ္ပါးအေပၚ မေကာင္းျမင္

မေကာင္းထင္ၿပီး အထင္ေသး အျပစ္တင္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြကိုမျပဳျပင္ဘဲဘယ္ဘုရားသြားဖူးဖူးအက်ိဳးထူးလိမ့္မယ္လို႔ ငါမထင္ဘူး…” “ဒါ့ေၾကာင့္…ေနာင္ကို ဘုရားသြားဖူးရင္

ကိုယ့္ရဲ႕မေကာင္းတဲ့အမူအက်င့္ေတြ ၊စိတ္ေနသေဘာထားေတြကို”…. “ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆုံးႀကိဳးစားၿပီးမွ သြားဖူးသင့္တယ္”

“ဒါမွလည္း အဓိပၸါယ္ရွိၿပီး ကုသိုလ္ရမွာေပါ့

Credit

Unicode

ဘုရားအဆူဆူဖူးၿပီးတာေတာင္ ခါးၿမဲခါးေနတဲ့..”ၾကက္ဟင္းခါးသီး”

အိႏၵိယႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ငယ္ေလး တစ္ၿမိဳ႕မွာ ဘာသာေရးဂိုဏ္းဆရာ ဂု႐ုႀကီး တစ္ေယာက္ ရွိပါတယ္။ သူ႔မွာ တပည့္မ်ားစြာ လည္းရွိပါ တယ္မၾကာခဏ ဆရာႀကီးကို လာေတြ႕ၿပီးတရားေဆြးေႏြးၾက ပါတယ္ ။

တစ္ေန႔ မွာေတာ့ တပည့္တခ်ိဳ႕လာေတြ႕ၿပီး သူတို႔ ဘုရားဖူးသြားမည့္ အေၾကာင္းလာေျပာၾက ပါတယ္။ ဂု႐ုႀကီးက သူတို႔ကို ၿပဳံးၿပဳံးႀကီးၾကည့္ၿပီးေမး လိုက္ပါ တယ္။

“ဘာျဖစ္လို႔ ဘုရားဖူးသြားခ်င္ၾကတာလဲ”…?

“ဘုရားေပၚ ယုံၾကည္မႈေတြ ပိုတိုးလာေအာင္လို႔ပါ”

“ဒါဆို ငါ့အတြက္ တစ္ခုေလာက္ လုပ္ေပးလို႔ရမလား”

“ရပါတယ္ ဆရာႀကီး”

“ဘယ္ဘုရားဖူးဖူး အဲ့ဒီ ၾကက္ဟင္းခါးသီး ပါပါေစမင္းတို႔ ျပန္လာ တဲ့အခါ ငါ့ဆီကိုျပန္ယူလာေပး ပါလို႔ေျပာၿပီး…အနားမွာ ရွိတဲ့ၾကက္ဟင္းခါးသီး တစ္လုံးကိုတပည့္ေတြေပးလိုက္ပါတယ္”

ဒီလိုနဲ႔ တပည့္ေတြလည္း ဆရာႀကီးမွာ တဲ့အတိုင္း ၾကက္ဟင္းခါးသီးနဲ႔အတူဘုရားအဆူဆူဖူး ပါသတဲ့။ျပန္ေရာက္ေတာ့ ဆရာႀကီးဆီ သြားၿပီးဘုရားဖူးလာတဲ့ ၾကက္ဟင္းခါးသီးကိုျပန္ေပး လိုက္ပါတယ္။

ဘုရား အဆူဆူဖူးၿပီးတာေတာင္ ခါးၿမဲခါးေနတဲ့..”ၾကက္ဟင္းခါးသီး”

“အေတာ္ပဲ မင္းတို႔ေရာက္တုန္း အဲ့ဒီ ၾကက္ဟင္းခါးသီးနဲ႔ ငါ့ကို ဟင္းတစ္ခြက္ခ်က္ေကြၽးၾကပါလား” လို႔ ဆရာႀကီးက ခိုင္းလိုက္ပါတယ္ တပည့္ေတြ ကလည္း ဆရာႀကီးခိုင္းတဲ့အတိုင္း ခ်က္ေကြၽးၾကပါတယ္။

ဂု႐ုဆရာႀကီးက ၾကက္ဟင္းခါးသီးဟင္း ကိုတစ္ဇြန္းေလာက္ ခပ္စားၿပီးတဲ့အခါ”အံ့ၾသဖို႔ေကာင္းလိုက္တာ”လို႔ေျပာလိုက္ ပါသတဲ့။ တပည့္ေတြ ကလည္း စိုးထိတ္သြားၿပီး”ဘာမ်ားျဖစ္လို႔ပါလဲ ဆရာႀကီး” လို႔ျပန္ေမးလိုက္ ပါတယ္။

“ဒီၾကက္ဟင္းခါးသီးက ဘုရားအဆူဆူ ဖူးၿပီးတာေတာင္ ခါးေနတုန္းပဲကိုး”

“ဒါကေတာ့ ၾကက္ဟင္းခါးသီးရဲ႕ပင္ကိုယ္သဘာဝပဲကိုး ဆရာႀကီး”

“ေအး…ငါေျပာခ်င္တာ..အဲ့ဒါပဲ”

“ၾကက္ဟင္းခါးသီးဟာ ဘုရားအဆူဆူဖူး ခဲ့ေပမဲ့လည္း သူရဲ႕ပင္ကိုယ္ အခါးသဘာဝကိုမေျပာင္းႏိုင္ေတာ့ ခါးၿမဲခါးဆဲပဲ မဟုတ္လား…”

“အိမ္း…ဒီလိုပဲ…မင္းတို႔ရဲ႕ ပင္ကိုယ္ အက်င့္စ႐ိုက္ကို မေျပာင္းလဲဘဲ ဘယ္ဘုရားသြားဖူးဖူး ဘာမွ ထူးျခားလာမွမဟုတ္ဘူး”

“မင္းတို႔ရဲ႕ ပင္ကိုယ္ သဘာဝထဲမွာ ရွိေနတဲ့မေကာင္းတဲ့ အက်င့္စ႐ိုက္ေတြ ေလာဘေဒါသ မာန္မာနေတြ လႊမ္းမိုးေနတဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထားေတြ” “သူတစ္ပါးအေပၚ မေကာင္းျမင္

မေကာင္းထင္ၿပီး အထင္ေသး အျပစ္တင္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြကိုမျပဳျပင္ဘဲဘယ္ဘုရားသြားဖူးဖူးအက်ိဳးထူးလိမ့္မယ္လို႔ ငါမထင္ဘူး…” “ဒါ့ေၾကာင့္…ေနာင္ကို ဘုရားသြားဖူးရင္

ကိုယ့္ရဲ႕မေကာင္းတဲ့အမူအက်င့္ေတြ ၊စိတ္ေနသေဘာထားေတြကို”…. “ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆုံးႀကိဳးစားၿပီးမွ သြားဖူးသင့္တယ္”

“ဒါမွလည္း အဓိပၸါယ္ရွိၿပီး ကုသိုလ္ရမွာေပါ့…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*